Betingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler godkender kunden, at AIK Fitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at AIK Fitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (kvartal 1/2 år eller anden aftalt periode), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. AIK Fitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af AIK Fitness eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler sker ved skriftlig henvendelse til info@aikfitness. Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornys. Ved udløb og alm. fornyelse af kort skal indgås en ny abonnements aftale.
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra AIK Fitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
Ved indmeldelse/køb af abonnement til personer under 18 år, skal der medbringes en fuldmagt fra forældre/værge.
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
Træning i Aik fitness er på eget ansvar.
Behandling af personoplysninger
AIK Fitness har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. AIK Fitness indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Misbrug af adgangs nøgle:
 Misbrug af nøgle, som er personlig, medfører 1/2 års karantæne.
Kontakt og virksomhedsoplysninger
AIK Fitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
AIK Fitness
Lendrumvej 3,
4671 Strøby
CVR-nr:    34684006
E-mail:  info@aikfitness.dk

VI HAR PERSONALE I CENTRET, TIL AT VÆRE BEHJÆLPELIGE MED NØGLER MEDLEMSKAB OSV. MANDAG & TORSDAGE KL. 17.00-18.00